Hội thảo hợp tác giáo dục đại học

Hội đồng Anh Việt Nam trân trọng kính mời các trường đại học Việt Nam và Vương quốc Anh tham dự hội thảo Hợp tác Giáo dục đại học Việt Nam và Vương quốc Anh.

Mục tiêu

  • Giới thiệu những chương trình về quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam của Hội đồng Anh.
  • Tạo cơ hội cho các trường đại học Việt Nam và Vương quốc Anh tìm hiểu và thảo luận các tình huống thực tế và kinh nghiệm của việc hợp tác từ các nguồn quỹ hỗ trợ của Hội đồng Anh.
  • Tạo điều kiện cho các trường đại học Việt Nam và Vương quốc Anh thiết lập mối quan hệ hợp tác.

Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian: 0900 – 1130, thứ bảy 24.10.2015

 Địa điểm tổ chức: Phòng Phú Quốc, khách sạn InterContinental, ngã tư Hai Bà Trưng và Lê Duẫn, thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình dự kiến

 

  • 0900 - 0930 : Đăng ký và giao lưu
  • 0930 - 0945 : Giới thiệu chung về những chương trình về quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam của Hội đồng Anh, và Quỹ hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học.
  • 0945 - 1000 : Thảo luận tình huống thực tế từ trường đại học Vương quốc Anh
  • 1000 - 1015 : Những ưu tiên trong hợp tác của các trường đại học Việt Nam.
  • 1015 - 1030 : Làm việc với đối tác - thành công, thử thách và đề xuất
  • 1030 - 1130 : Giao lưu kết nối
  • 1130 : Kết thúc

Liên hệ

Nguyễn Trần Thanh Trúc
Cán bộ chương trình đại học (Đối tác) 
25 Lê Duẩn, Quận 1, tp Hồ Chí Minh 
T +84 (0)8 3823 2862 (máy nhánh. 2503)
F +84 (0)8 3823 2861
E thanhtruc.nguyen@britishcouncil.org.vn 

hoặc

Phạm Thành Trung 
Quản lý chương trình đại học (Đối tác) 
25 Lê Duẩn, Quận 1, tp Hồ Chí Minh  
T +84 (0)8 3823 2862 (máy nhánh. 2505)
F +84 (0)8 3823 2861
E trung.pham@britishcouncil.org.vn