Giới thiệu về Học bổng SHARE

Do di động sinh viên đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của giáo dục đại học trong khu vực ASEAN, Liên minh châu Âu (EU) và ASEAN đã tiếp tục hợp tác để công bố thời gian mở đợt 2cho học bổng SHARE cho kỳ tuyển sinh tháng Giêng-tháng Bảy năm 2017. 125 suất học bổng toàn phần đã sẵn sàng được trao cho các bạn sinh viên đại học ở các nước ASEAN quan tâm đến việc trao đổi một học kỳ tại một quốc gia trong khu vực này.

Chương trình học bổng là một phần công việc của tổ chức "Hỗ trợ Giáo dục Đại học của Liên minh Châu Âu tại khu vực ASEAN”, hoặc được gọi tắt là SHARE, được thiết kế để khuyến khích sự di chuyển của sinh viên trong khu vực ASEAN và mặt khác, để kiểm tra việc áp dụng rộng rãi của hệ thống chuyển đổi tín chỉ ASEAN.

Chính thức được giới thiệu vào tháng 5 năm 2015, SHARE là chương trình tài trợ học bổng của Liên minh Châu Âu trị giá 10 triệu Euro với mục tiêu chính là tăng cường hợp tác khu vực, nâng cao chất lương, khả năng cạnh tranh và quốc tế hóa các tổ chức giáo dục đại học Đông Nam Á và sinh viên của họ nhằm góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh. Từ năm 2016 trở đi, SHARE sẽ cung cấp khoảng 500 suất học bổng cho sinh viên các trường đại học ASEAN để đưa vào kiểm tra các hệ thống, chương trình đã được cải thiện, nâng cao, chủ yếu bằng cách hỗ trợ trao đổi sinh viên và công nhận tín dụng trong khu vực ASEAN. Hiện tại, ASEAN đang làm việc với những tổ chức giáo dục quốc tế, đứng đầu là Hội đồng Anh và các thành viên còn lại bao gồm các DAAD, EP-Nuffic, Campus France, ENQA và EUA từ giữa năm 2015 đến 2018 để thực hiện SHARE.

ĐỐI TƯỢNG NỘP HỒ SƠ

Mỗi suất trong số 125 học bổng có giá trị toàn phần cung cấp cho chương trình trao đổi ngắn hạn (một học kỳ) của sinh viên đại học từ các trường đại học được lựa chọn trong khu vực. Học bổng dành cho các sinh viên đang theo học tại các trường đại học ở Đông Nam Á tham gia SHARE, đã hoàn thành ít nhất 2 học kỳ của khóa học. Danh sách các trường đại học sau đây đã được đề cử bởi các Bộ Giáo dục Đào Tạo hoặc các cơ quan giáo dục đại học và sau đại học tại các quốc gia Đông Nam Á để tham gia vào chương trình học bổng SHARE và do đó sinh viên từ các trường đại học này được khuyến khích nộp hồ sơ cho học bổng SHARE:

  • Campuchia: Đại học Hoàng gia Phnom Penh, Đại học Campuchia, Đại học Quốc tế Phnom Penh, Đại học Quốc gia quản lý Campuchia
  • Indonesia: Đại học Indonesia, Đại học Diponegoro, Đại học Nông nghiệp Bogor, Đại học Bina Nusantara
  • Lào: Đại học Quốc gia Lào
  • Malaysia: Đại học Kebangsaan Malaysia, Đại học Malaysia Taylor, Đại học Teknologi Malaysia, Đại học Malaysia Sabah
  • Myanmar: Đại học Yangon Mandalay, Đại học Hàng hải Myanmar, Đại học Kinh tế Yangon
  • Philippines: Đại học Philippines, Đại học Santo Tomas, De La Salle, Đại học Ateneo de Manila 
  • Thái Lan: Đại học Chulalongkorn, Đại học Payap, Đại học King Mongkut của Công nghệ Thonburi, Đại học Thammasat
  • Việt Nam: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh, Đại học Huế

HẠN NỘP HỒ SƠ

Hạn nộp sơ: 11/11/2016

Vui lòng xem thêm học bổng SHARE, quy trình nộp học bổng và các hoạt động của SHARE tại trang web của SHARE Scholarship.

LIÊN HỆ

SHARE scholarship

Email: scholarship@share-asean.eu