Thời gian

Nội dung

08.30–09.00

Đăng ký

08.30–08.45

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Hội đồng Anh

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT

Đại sứ VQ Anh tại Việt nam

18.45–09.30

Phiên khai mạc

Bối cảnh toàn cầu về quốc tế hóa giáo dục đại học và những vai trò đang thay đổi của các trường đại học trong giai đoạn mới

09.30–10.30

Phiên thảo luận 1

Định hình lại về hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học – tập trung xây dựng sự tự tin và tập trung vào chất lượng hơn là số lượng

10.30–10.45

Nghỉ giải lao

10.45– 11.45

Phiên thảo luận 2

Chương trình liên kết đào tạo và đảm bảo chất lượng

          

Hợp tác liên cơ quan về quản lý và đảm bảo chất lượng vận hành như thế nào để nâng cao chất lượng chương trình liên kết đào tạo và mô hình hợp tác liên quốc gia nào là phù hợp

       Đẩy mạnh đảm bảo chất lượng của chương trình liên kết đào tạo theo hình thức đào tạo từ xa hoặc trực tuyến (một trường hợp điển hình)

11.45–12.00

Giới thiệu Mạng lưới các trường đại học Vương quốc Anh Việt Nam và các dự án hợp tác trong chương trình quỹ Hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học

12.00–13.30

Nghỉ trưa

13.30–14.15

Phiên 1

Hợp tác nghiên cứu xuyên quốc gia

Phiên 2

Vai trò mới của giáo dục đại học từ  cương vị phát triển nguồn nhân lực đến việc trở thành cánh tay đắc lực của chính sách phát triển công nghiệp

 

14.15–14.20

Nghỉ giải lao

14.20–15.05

Phiên 3

Đẩy mạnh đảm bảo chất lượng các chương trình liên kết đào tạo từ xa hoặc trực tuyến – báo cáo trường hợp điển hình

Phiên 4

Tự chủ - ý nghĩa của tự chủ đối với các trường đại học của Vương quốc Anh

15.05–15.15

Nghỉ giải lao

15.15–15.45

Báo cáo kết quả phiên họp song song và thảo luận

15.45–15.50

Phát biểu tổng kết và bế mạc

15.50–16.30

Giao lưu