Đăng ký vé xem chung kết Famelab - Cám ơn

Cám ơn bạn đã đăng ký nhận vé xem Cuộc thi chung kết Famelab – Đại sứ truyền thông. Chúng tôi sẽ gửi thư mời qua e-mail trước ngày 20 tháng 4 năm 2016. Nếu bạn cần thêm thông tin về sự kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tu.vu@britishcouncil.org.vn