©

British Council

Đạt số điểm IELTS bạn mong muốn với những nguồn tài liệu miễn phí của chúng tôi. Tham gia những khoá học Understanding IELTS của chúng tôi trên FutureLearn để chuẩn bị cho bài thi IELTS của bạn. Luyện tập cùng các học viên khác. Hoàn thiện khả năng tiếng Anh của bạn. 

IELTS là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới dành cho giáo dục đại học và nhu cầu định cư. Nếu bạn mong muốn được học tập ở một quốc gia khác hoặc làm việc tại nước ngoài, bạn có thể sẽ cần IELTS để chứng minh khả năng tiếng Anh của mình.

IELTS là bài kiểm tra nhiều phần bao gồm tất cả các kỹ năng (nghe, đọc, viết và nói). Bài kiểm tra được phát triển để cung cấp sự đánh giá công bằng, chính xác và đáng tin cậy khả năng tiếng Anh của bạn.

Chương trình gồm bốn khoá học giải thích mỗi phần của bài thi, những phần sẽ được kiểm tra và những điều bạn cần làm để thể hiện khả năng ngoại ngữ của mình đối với giám khảo.

Tìm hiểu thêm hoặc đăng ký qua các đường link ở bên dưới.

UNDERSTANDING IELTS: LISTENING

Khoá học này tập trung và bài thi Nghe. Bạn sẽ tìm hiểu cấu trúc của bài thi và lập chiến lược học tập nhằm giúp bạn giải quyết các loại câu hỏi trong bài thi.

Bạn cũng có thể học các chiến lược nghe tiếng Anh tổng quát, giúp bạn giải quyết các văn bản phức tạp về chủ đề không quen thuộc mà bạn sẽ gặp trong khi học IELTS.

UNDERSTANDING IELTS: WRITING

Khoá học này tập trung vào bài thi Viết Học thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cấu trúc bài kiểm tra và lập chiến lược dành cho mỗi phần câu hỏi.

Bạn sẽ được làm quen với dạng bài biểu đồ trong phần Một, cách tiếp cận câu hỏi và ngôn từ cần thiết để có một câu trả lời thành công. Bạn sẽ được giới thiệu về những câu hỏi trong phần Hai và học cách lên kế hoạch, viết và kiểm tra các bài viết học thuật.

Bạn cũng được hiểu thêm về các tiêu chí đánh giá, điều gì giám khảo tìm kiếm và cách hoàn thiện phần Viết trong IELTS thành công. 

UNDERSTANDING IELTS: SPEAKING 

Khoá học này tập trung vào bài thi nói. Bạn sẽ tìm hiểu một cách chi tiết ba phần của bài thi và bốn tiêu chí chấm kỹ năng nói tiếng Anh.

Các bí quyết và kỹ thuật sẽ giúp bạn cải thiện khả năng nói tiếng Anh và xây dựng những kỹ thuật cho một bài nói thành công. Thông qua nhiều hoạt động luyện tập, bạn sẽ xây dựng được sự tự tin và cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng trong ngày thi.

UNDERSTANDING IELTS: READING

Khoá học này tập trung và phần thi đọc. Bạn sẽ tìm hiểu cấu trúc bài thi và các loại văn bản bạn cần đọc, cũng như xây dựng chiến lược học tập nhằm giúp bạn cải thiện nhiều loại câu hỏi khác nhau, từ chọn nhiều đáp án đến true, false, not given.

Bạn cũng có thể học các chiến lược nghe tiếng Anh khái quát, giúp bạn giải quyết các văn bản phức tạp về chủ đề không quen thuộc mà bạn sẽ gặp trong khi học IELTS.

DUY TRÌ KẾT NỐI

Nếu bạn muốn duy trì kết nối, cập nhật những tin tức mới nhất từ chúng tôi và kết nối với mọi người, hãy cùng theo dõi trang Facebook và Twitter của chúng tôi. Chúng tôi muốn xây dựng một cộng đồng lớn mạnh hơn dành cho những người yêu thích học hỏi và thưởng thức văn hoá. Chúng ta hãy cùng chung tay gây dựng nên cộng đồng này.