Đăng ký nhận bản tin điện tử miễn phí của chúng tôi để cập nhật tin tức cũng như các hoạt động mới nhất của Trung tâm Giảng dạy Hội đồng Anh.

Vui lòng cung cấp các thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin trên như thế nào?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ do Hội đồng Anh lưu giữ và sẽ chỉ được sử dụng cho các việc liên quan đến bản tin điện tử của chúng tôi trong trường hợp bạn không có yêu cầu nào khác.

Bạn có thể ngừng nhận thông tin nếu bạn muốn bằng cách nhấn vào nút “Unsubscribe” trên bản tin bạn nhận được.

Bằng việc đăng ký nhận bản tin điện tử này bạn xác nhận đồng ý với các “Điều khoản sử dụng" của Hội đồng Anh.