Mời quý phụ huynh và các con đăng ký tham gia chuỗi sự kiện đặc biệt đón chào trung tâm giảng dạy mới Hội đồng Anh Faifo Lane, Quận 2.

Số điện thoại