Webinar số tháng 7/2024 với chủ đề Effective Public Speaking sẽ diễn ra lúc 19.00–20.00 ngày 04.07.2024 (thứ Năm), trực tuyến trên nền tảng Zoom và hoàn toàn miễn phí.

*Lưu ý: chỉ dành cho người tham dự từ đủ 18 tuổi trở lên.

Tìm hiểu về các Giải pháp tiếng Anh dành cho doanh nghiệp tại British Council và đặt lịch kiểm tra trình độ trực tuyến tại đây.

Số điện thoại