Mời quý phụ huynh và các con đăng kí tham gia Lễ hội Giáng sinh cùng Hội đồng Anh theo bảng thông tin sau:

Số điện thoại
Vui lòng điền câu trả lời là “có” hoặc “không”