Mời quý phụ huynh và các con đăng kí tham gia Lễ hội Giáng sinh cùng Hội đồng Anh theo bảng thông tin sau

Số điện thoại
Vui lòng điền câu trả lời là “có” hoặc “không”