Lệ phí, địa điểm và lịch thi IELTS

địa điểm thi IELTS

Hội đồng Anh thường xuyên tổ chức các kỳ thi IELTS tại Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Huế và Cần Thơ. Ngoài việc đăng ký tại Hội đồng Anh, thí sinh có thể dễ dàng đăng ký thi IELTS tại các tổ chức đại diện cho kỳ thi IELTS của chúng tôi. 

Thí sinh nên đăng ký ít nhất hai tháng trước ngày thi mà mình mong muốn. Lệ phí cho kỳ thi IELTS là 3.500.000 VNĐ (nếu đăng ký tại các đơn vị đối tác, bạn có thể sẽ phải trả thêm một khoảng phí).

Các phần thi nghe, đọc và viết được thực hiện trong cùng một ngày. Tuy nhiên, phần thi nói có thể được tổ chức trước hoặc sau ngày thi chính thức một tuần. Thí sinh sẽ được thông báo trước nếu phần thi nói không diễn ra vào ngày thi chính thức. 

Ngày thi và địa điểm thi tại Hà Nội

Ngày thi Hình thức thi
9 Tháng 1 2014 Học thuật và Tổng quát
11 Tháng 1 2014 Học thuật
18 Tháng 1 2014 Học thuật và Tổng quát

13 Tháng 2 2014

Học thuật

15 Tháng 2 2014

Học thuật và Tổng quát

22 Tháng 2 2014

Học thuật

1 Tháng 3 2014

Học thuật

8 Tháng 3 2014

Học thuật và Tổng quát

15 Tháng 3 2014

Học thuật và Tổng quát

5 Tháng 4 2014

Học thuật và Tổng quát

12 Tháng 4 2014

Học thuật

26 Tháng 4 2014

Học thuật

10 Tháng 5 2014

Học thuật và Tổng quát

17 Tháng 5 2014

Học thuật và Tổng quát

24 Tháng 5 2014

Học thuật

7 Tháng 6 2014

Học thuật và Tổng quát

21 Tháng 6 2014

Học thuật và Tổng quát

28 Tháng 6 2014

Học thuật
10 Tháng 7 2014 Học thuật và Tổng quát
12 Tháng 7 2014 Học thuật
19 Tháng 7 2014 Học thuật và Tổng quát
26 Tháng 7 2014 Học thuật
2 Tháng 8 2014 Học thuật và Tổng quát
9 Tháng 8 2014 Học thuật
16 Tháng 8 2014 Học thuật và Tổng quát
21 Tháng 8 2014 Học thuật
6 Tháng 9 2014 Học thuật và Tổng quát
20 Tháng 9 2014 Học thuật và Tổng quát
27 Tháng 9 2014 Học thuật
11 Tháng 10 2014 Học thuật
18 Tháng 10 2014 Học thuật và Tổng quát
25 Tháng 10 2014 Học thuật
1 Tháng 11 2014 Học thuật và Tổng quát
8 Tháng 11 2014 Học thuật
22 Tháng 11 2014 Học thuật và Tổng quát
6 Tháng 12 2014 Học thuật và Tổng quát
13 Tháng 12 2014 Học thuật và Tổng quát
20 Tháng 12 2014 Học thuật

Địa điểm tổ chức thi: 

Trung tâm phụ nữ và phát triển, 

20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thi và địa điểm thi tại Hải Phòng

Ngày thi Hình thức thi
15 Tháng 3 2014 Học thuật và Tổng quát
17 Tháng 5 2014 Học thuật và Tổng quát
16 Tháng 8 2014 Học thuật và Tổng quát
22 Tháng 11 2014 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm tổ chức thi: 

Trung tâm Đào tạo Paragon (HRID) 

231B Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng.

Điện thoại: +84 313 789 958 / 0919 789 958 / 0942 589 388

E-mail: maianh@hrid.com.vn

Ngày thi và địa điểm thi tại Huế

Ngày thi Hình thức thi
08 Tháng 03 2014 Học thuật và Tổng quát
07 Tháng 06 2014 Học thuật và Tổng quát
06 Tháng 09 2014 Học thuật và Tổng quát
06 Tháng 12 2014 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm tổ chức thi tại Huế: 

Trung tâm học liệu, 20 Lê Lợi, Huế

Điện thoại: +84 054 3616914 / 0127 800 1001

Email: huong.hothithanh@gmail.com

Ngày thi và địa điểm thi tại Nha Trang

Ngày thi Hình thức thi
19 Tháng 7 2014 Học thuật và Tổng quát
22 Tháng 11 2014 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm tổ chức thi:

Trung tâm ngoại ngữ PTC Nha Trang 

Người liên hệ: Võ Thị Xuân Ngọc

83 Yersin, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: +84 058 3812272

Email: vothixuanngoc@gmail.com   

Ngày thi và địa điểm thi tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày thi Hình thức thi
9 Tháng 1 2014 Học thuật và Tổng quát
11 Tháng 1 2014 Học thuật
18 Tháng 1 2014 Học thuật và Tổng quát

13 Tháng 2 2014

Học thuật

15 Tháng 2 2014

Học thuật và Tổng quát

22 Tháng 2 2014

Học thuật

1 Tháng 3 2014

Học thuật

8 Tháng 3 2014

Học thuật và Tổng quát

15 Tháng 3 2014

Học thuật và Tổng quát

5 Tháng 4 2014

Học thuật và Tổng quát

12 Tháng 4 2014

Học thuật

26 Tháng 4 2014

Học thuật

10 Tháng 5 2014

Học thuật và Tổng quát

17 Tháng 5 2014

Học thuật và Tổng quát

24 Tháng 5 2014

Học thuật

7 Tháng 6 2014

Học thuật và Tổng quát

21 Tháng 6 2014

Học thuật và Tổng quát

28 Tháng 6 2014

Học thuật
10 Tháng 7 2014 Học thuật và Tổng quát
12 Tháng 7 2014 Học thuật
19 Tháng 7 2014 Học thuật và Tổng quát
26 Tháng 7 2014 Học thuật
2 Tháng 8 2014 Học thuật và Tổng quát
9 Tháng 8 2014 Học thuật
16 Tháng 8 2014 Học thuật và Tổng quát
21 Tháng 8 2014 Học thuật
6 Tháng 9 2014 Học thuật và Tổng quát
20 Tháng 9 2014 Học thuật và Tổng quát
27 Tháng 9 2014 Học thuật
11 Tháng 10 2014 Học thuật
18 Tháng 10 2014 Học thuật và Tổng quát
25 Tháng 10 2014 Học thuật
1 Tháng 11 2014 Học thuật và Tổng quát
8 Tháng 11 2014 Học thuật
22 Tháng 11 2014 Học thuật và Tổng quát
6 Tháng 12 2014 Học thuật và Tổng quát
13 Tháng 12 2014 Học thuật và Tổng quát
20 Tháng 12 2014 Học thuật

Địa điểm tổ chức thi

Tên địa điểm Địa chỉ
Khách sạn Windsor  1 Sư Vạn Hạnh, Quận 5 
Khách sạn Đồng Khởi 8 Đồng Khởi, Quận 1 
Khách sạn Park Hyatt  2 Công trường Lam Sơn, Quận 1

Ngày thi và địa điểm thi tại Cần Thơ

Ngày thi Hình thức thi
15 Tháng 2 2014 Học thuật và Tổng quát
5 Tháng 4 2014 Học thuật và Tổng quát
7 Tháng 6 2014 Học thuật và Tổng quát
16 Tháng 8 2014 Học thuật và Tổng quát
18 Tháng 10 2014 Học thuật và Tổng quát
6 Tháng 12 2014 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm tổ chức thi:

Trung tâm ngoại ngữ ĐH Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: +84 710 383 06 17

Email: ttnn@ctu.edu.vn