Hội đồng Anh Việt Nam là nơi khởi đầu tốt nhất để học tiếng Anh.

Hội đồng Anh thường xuyên tổ chức các khoá học tiếng Anh bán thời gian tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình học tại Hội đồng Anh được thiết kế đặc biệt nhằm hỗ trợ học viên thuộc độ tuổi và trình độ khác nhau trong việc học tập, sử dụng và phát triển tiếng Anh. 

Học tiếng Anh tại Hội đồng Anh