Hỗ trợ đặc biệt
Exams special arrangements ©

© British Council

Nếu bạn là thí sinh khuyết tật và gặp khó khăn trong việc di chuyển đến địa điểm thi hay với hình thức thi thông thường, chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng để giúp bạn. Hầu hết các địa điểm thi đều hỗ trợ người sử dụng xe lăn, và Hội đồng Anh luôn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho tất cả các thí sinh. 

TÀI LIỆU ĐIỀU CHỈNH

 • Nếu bạn là thí sinh khiếm thị hoặc khiếm thích, bạn có thể thi với các tài liệu điều chỉnh, bao gồm:
 • Chữ nổi (Loại 1/không thu nhỏ hoặc Loại 2/thu nhỏ)
 • Chữ lớn: kích thước A4 (font chữ 18 in đậm) hoặc kích thước A3 (font chữ 15.5)
 • Tài liệu nghe: CD dành cho những nhu cầu đặc biệt hoặc bài thi dưới dạng đọc môi.
 • Tài liệu nói: Chữ nổi, chữ lớn hoặc hình lớn.

Các trợ giúp đặc biệt này phụ thuộc vào từng hội đồng khảo thí. Trong một số trường hợp, nếu có các vấn đề về thể chất bạn sẽ có thể được miễn thi một hoặc hơn một kỹ năng trong số bốn kỹ năng của bài thi. 

CÁC TRỢ GIÚP HÀNH CHÍNH

Nếu bị mắc chứng khó đọc hoặc gặp vấn đề về thể chất, bạn có thể yêu cầu các trợ giúp hành chính, bao gồm:

 • Tăng giờ thi: Tăng thêm 25- 100% thời gian thi tùy theo nhu cầu của bạn.
 • Những khoảng nghỉ giữa giờ thi với sự giám sát của nhân viên hội đồng khảo thí.
 • Sử dụng máy tính.
 • Người hỗ trợ (viết câu trả lời thay thí sinh)
 • Người đọc
 • Người ghi chép (viết bài theo lời đọc của thí sinh)
 • Bài thi Nói: hình thức thông thường, với đối tác nói rất chậm hoặc thi một mình.
 • Thi riêng biệt

LÀM THẾ NÀO ĐỂ YÊU CẦU CÁC TRỢ GIÚP ĐẶC BIỆT

 • Bạn có thể đưa ra đề nghị được trợ giúp đặc biệt với người đại diện của Hội đồng Anh. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ cần thực hiện các thủ tục sau:
 • Đăng ký nhận trợ giúp đặc biệt khi đăng ký thi.
 • Đăng ký trước ít nhất 3 tháng để hội đồng khảo thí có thời gian chuẩn bị tài liệu điều chỉnh và các trợ giúp đặc biệt.
 • Cung cấp chứng nhận hoặc giấy khám sức khỏe cho hội đồng khảo thí.