Nếu bạn muốn nhận thông tin hữu ích liên quan đến chương trình học IELTS, thi thử và làm cách nào để chuẩn bị thật tốt cho bài thi IELTS, vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới.

Tư vấn viên của chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn theo thông tin bạn đã đăng ký.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin trên như thế nào?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ do Hội đồng Anh lưu giữ và sẽ chỉ được sử dụng cho các việc liên quan đến yêu cầu của bạn.

Vui lòng đọc trang "Chính sách riêng tư và các điều khoản sử dụng" để có thêm thông tin. Nếu bạn có thêm câu hỏi gì, vui lòng liên hệ với văn phòng Hội đồng Anh ở nước sở tại.