IELTS với Hội đồng Anh - Khởi nguồn cho sự thành công

Nếu bạn muốn nhận thông tin từ tư vấn viên, vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới.

Tư vấn viên sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích liên quan đến chương trình học IELTS và làm cách nào để chuẩn bị thật tốt cho bài thi IELTS.

Tư vấn viên của chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn theo thông tin bạn đã đăng ký.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin trên như thế nào?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ do Hội đồng Anh lưu giữ và sẽ chỉ được sử dụng cho các việc liên quan đến yêu cầu của bạn.

Vui lòng đọc trang "Chính sách riêng tư và các điều khoản sử dụng" để có thêm thông tin. Nếu bạn có thêm câu hỏi gì, vui lòng liên hệ với văn phòng Hội đồng Anh ở nước sở tại.