Bạn cần chứng minh khả năng tiếng Anh để nộp hồ sơ đăng ký thị thực học tập và định cư tại Vương quốc Anh?

IELTS đã được Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Anh phê chuẩn trong danh sách Kỳ thi Tiếng Anh Đảm bảo (Secure English Language Tests - SELT). Nếu bạn cần có kết quả IELTS để nộp hồ sơ đăng ký xin thị thực và định cư (UKVI), bạn phải đăng ký thi tại các trung tâm ủy quyền của Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Anh. 

Để biết thêm thông tin về việc bạn có cần thi IELTS cho mục đính đăng ký thị thực và định cư tại Vương quốc Anh cũng như quy định về bậc trình độ tiếng Anh bạn cần có, vui lòng tham khảo tại trang web về thị thực và định cư tại Vương quốc Anh.

Lưu ý: Những học sinh, sinh viên đang nộp hồ sơ đăng ký xin thị thực sinh viên Bậc 4 để học đại học hoặc sau đại học tại các Trường có độ tín nhiệm cao (Highly Trusted Sponsor, HTS), vui lòng tham khảo thông tin chính thức tại trang Register of Sponsors trước khi nộp hồ sơ.

IELTS Học Thuật dành cho việc đăng ký thị thực và định cư tại Vương quốc Anh

Đây là kỳ thi dành cho các đối tượng muốn theo học bậc đại học hoặc sau đại học hay xin việc làm tại Vương quốc Anh. Bài thi bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói.

Đăng ký ngay

Kiểm tra cấp độ bạn cần

IELTS Tổng Quát dành cho việc đăng ký xin thị thực và định cư tại Vương quốc Anh 

Đây là kỳ thi dành cho các đối tượng muốn định cư tại Vương quốc Anh và những đối tượng muốn tham gia các khóa đào tạo hoặc học tập ở bậc dưới đại học. Bài thi bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói.

Đăng ký ngay

Kiểm tra cấp độ bạn cần

IELTS các kỹ năng sống cấp bậc A1

Kỳ thi dành cho các đối tượng cần chứng minh khả năng nói và nghe như một phần trong hồ sơ đăng ký xin thị thực và định cư tại Vương quốc Anh theo diện thành viên trong gia đình, vợ chồng hoặc hôn thê/hôn phu (Family, Spouse or Partner). 

  • Cấp độ A1 nằm trong khung đánh giá trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR), tương đương với ESOL Entry 1 trong khung tiêu chuẩn quốc gia (NQF)  
  • Bài thi bao gồm 2 kỹ năng Nói và Nghe

Đăng ký ngay

Kiểm tra cấp độ bạn cần

IELTS các kỹ năng sống cấp bậc B1

Kỳ thi dành cho các đối tượng cần chứng minh khả năng nói và nghe trong hồ sơ đăng ký xin thị thực và nhập cư tại Vương quốc Anh theo diện công dân/thường trú (citizenship/settlement).

  • Cấp độ B1 nằm trong khung đánh giá trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR), tương đương với ESOL Entry 3 trong khung tiêu chuẩn quốc gia (NQF)  
  • Bài thi bao gồm 2 kỹ năng Nói và Nghe

Đăng ký ngay

Kiểm tra cấp độ bạn cần

Nếu thông tin này không phù hợp với bạn, vui lòng tham khảo các trang liên quan đến kỳ thi IELTS dành cho các mục đích khác.

Tính bảo mật của kỳ thi

Thông báo hành vi đáng ngờ

Trong mục này