Khởi đầu thành công – IELTS giúp bạn có thể sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới. Hơn 10.000 tổ chức trên toàn cầu chấp nhận chứng chỉ IELTS, bao gồm các tổ chức chính phủ, học thuật và nghề nghiệp.

Giờ đây bạn đã có thể lựa chọn thi IELTS trên giấy hoặc thi IELTS trên máy tính tại nhiều địa điểm thi khác nhau.

Thông báo quan trọng

Xin lưu ý rằng có những trang web giả danh là trang đăng ký thi trực tuyến IELTS của Hội đồng Anh. Các trang này không có bất kỳ hình thức liên kết với Hội đồng Anh và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung trên các trang web này. Trước khi bạn khai báo chi tiết thông tin cá nhân, vui lòng đảm bảo rằng bạn đang sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến bảo mật của chúng tôi và kiểm tra xem chữ "British Council" được hiển thị chính xác và không sai lỗi chính tả trên tên miền của từng trang.