Dịch vụ IELTS dành cho các trường học, các công ty và các tổ chức giáo dục

Chúng tôi luôn mong muốn đem lại một dịch vụ thuận tiện các tổ chức và các trường học nơi có cung cấp các chương trình đào tạo tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên hoặc nhân viên của đối tác. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bao gồm các khóa đào tạo chuyên nghiệp, các khóa luyện thi IELTS, nhận đăng ký thi IELTS theo nhóm và tổ chức kỳ thi IELTS ngay tại địa điểm của đối tác/hoặc tại địa điểm tổ chức thi chính thức của Hội đồng Anh, mục đích chính của các hỗ trợ này nhằm hỗ trợ cho các đối tác trong việc nâng cao chất lượng các khóa đào tạo tiếng Anh và công tác sắp xếp tổ chức thi IELTS. 

Các trường học và tổ chức được hưởng những quyền lợi gì? 

  • Các trường học và tổ chức được chọn các ngày thi phù hợp cho riêng mình từ lịch thi thường niên của chúng tôi
  • Tạo cảm giác thuận tiện và thoải mái cho các học sinh sinh viên/nhân viên trong việc đăng ký ngay tại chỗ đang theo học và thi ngay tại địa điểm của đối tác hay tại địa điểm thi chính của Hội đồng Anh với đầy đủ các trang thiết bị tiên nghi
  • Các học sinh sinh viên/nhân viên của đối tác sẽ được cung cấp tại liệu luyên thi IELTS trực tuyến và hỗ trợ các phương pháp học tập theo yêu cầu.

Nếu bạn muốn tổ chức kỳ thi IELTS tại địa điểm của chính mình, vui lòng tham khảo các yêu cầu tiêu chuẩn tại Việt Nam tại đây.