ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN ĐỂ TRỞ THÀNH TỔ CHỨC CÔNG NHẬN IELTS.

 

Trở thành tổ chức công nhận IELTS để nhận được sự chú ý đặc biệt của các ứng viên tiềm năng thông qua việc được đăng tải thường xuyên trên tất cả các trang web IELTS. Đặc biệt, tổ chức công nhận IELTS có quyền tiếp cận danh sách Các tổ chức và đơn vị chấp nhận IELTS?

Trở thành tổ chức công nhận IELTS thông qua hình thức đăng ký trực tuyến. Chỉ mất vài phút để cung cấp những thông tin cần thiết và chúng tôi sẽ thông báo nếu đơn đăng ký của quý công ty được chấp nhận trong vòng 14 ngày. 

THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ CHO ỨNG VIÊN

 

Tiến hành đăng điểm số IELTS mà tổ chức có thể chấp nhận lên website chính thức nhằm giúp các ứng viên tiềm năng dễ dàng quyết định nên ứng tuyển hay không. 

Điều này góp phần nâng cao tính hiệu quả của quy trình tuyển chọn cũng như giảm thiểu số lượng ứng viên mà tổ chức phải rà soát.