Ngày thi thuận tiện, kết quả nhanh chóng

Nếu bạn lựa chọn hình thức thi IELTS trên giấy, bạn sẽ tham gia phần thi Nghe, Đọc, Viết trên giấy. Phần thi Nói sẽ được thực hiện trực tiếp với Giám khảo. 

Phần thi Nghe, Đọc, Viết được thực hiện trong cùng một ngày. Thứ tự diễn ra của các phần thi Nghe, Đọc, Viết có thể thay đổi. Sẽ không có thời gian nghỉ giữa các phần thi này. Phần thi Nói được thực hiện trong vòng một tuần trước hoặc sau ngày thi Viết.

Các trợ giúp đặc biệt

Chúng tôi mong muốn rằng tất cả các thí sinh đều được đảm bảo đối xử công bằng, khách quan và chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng để giúp đỡ bạn. Chúng tôi có thể cung cấp các trợ giúp đặc biệt để thí sinh có thể tham gia thi tại hội đồng thi của chúng tôi, cũng như giải đáp thắc mắc cho thí sinh để thí sinh có thể tham dự kỳ thi. Tìm hiểu thêm tại đây.