Trước khi đăng ký thi, bạn phải chắc chắn đã hiểu rõ và chấp nhận những điều kiện cũng như điều khoản của kỳ thi IELTS.

Bạn sẽ nhận được thông báo về các điều kiện và điều khoản trong hồ sơ đăng ký dự thi.

Điều kiện và điều khoản gồm nhiều thông tin quan trọng như sau:

  • Thông tin ngày thi
  • Những vật dụng bạn có thể đem vào phòng thi
  • Những quy định cần tuân thủ
  • Vấn đề an ninh
  • Kết quả thi được thông báo như thế nào
  • Quy trình hủy thi
  • Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi sử dụng như thế nào

Khi bạn ký vào đơn này chứng tỏ bạn đã đọc và hiểu những điều kiện và điều khoản của kỳ thi IELTS cũng như đồng ý tuân thủ những quy định của chúng tôi.

CHÚ Ý:  

Chúng tôi rất chú trọng vấn đề an ninh trong kỳ thi IELTS. Như một biện pháp tăng cường an ninh, nhân viên của chúng tôi sẽ chụp một tấm hình của bạn vào ngày thi.Vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu rõ những quy định về vấn đề này.

Đổi ngày thi

Giấy yêu cầu đổi ngày thi phải được điền đầy đủ và nộp cho nhân viên Hội đồng Anh trước 5 giờ chiều ngày thứ Sáu 02 (hai) tuần trước ngày thi nếu ngày thi là thứ Bảy và trước 5 giờ chiều ngày thứ Tư 02 (hai) tuần trước ngày thi nếu ngày thi là thứ Năm. Mỗi thí sinh chỉ được đổi ngày thi MỘT lần. Nếu thí sinh đăng ký trong vòng 02 (hai) tuần trước ngày thi sẽ không được đổi ngày thi.

Hủy thi

Thí sinh không được hủy thi. Trường hợp thí sinh bị ốm nặng vào ngày thi phải có giấy xác nhận tình trạng sức khỏe và có đóng dấu của Bệnh viện công, khi đó việc hủy thi sẽ được xem xét. Thí sinh phải nộp giấy xác nhận của bệnh viện trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thi. Nếu trường hợp hủy thi được chấp nhận, thí sinh sẽ nhận lại 75% lệ phí thi.

Miễn trừ trách nhiệm

Kỳ thi quốc tế đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh (IELTS) được sử dụng bởi các trường học, cao đẳng, đại học và chủ doanh nghiệp như một trong những yếu tố nhằm quyết định một người có đủ kỹ năng tiếng anh cần thiết để nhập học hoặc được tuyển dụng hay không. 

Những bài thi này không phải là phương pháp duy nhất để quyết định việc nhập học hoặc tuyển dụng một người. IELTS có thể được dùng trên toàn thế giới cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, dân tộc, quốc tịch hoặc tôn giáo.

Trung tâm đánh giá trình độ tiếng Anh Cambridge, British Council, IELTS Australia Pty ltd, IELTS USA và bất kỳ bên liên quan nào trong việc xây dựng, xuất bản và tổ chức kỳ thi IELTS sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất trực tiếp, ngẫu nhiên, phát sinh thêm, gián tiếp, đặc biệt, do bị trừng phạt, hoặc những tổn thất tương tự gây ra bởi việc tiếp cận, sử dụng, chấp nhận hoặc diễn giải kết quả của bên thứ ba hoặc bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào trong cùng nội dung này.