Thông Báo

Chương trình IELTS Pre-test tháng 8/2018 tại TP.HCM và Hà Nội đã ngừng nhận đăng ký. Hội đồng Anh xin hẹn gặp lại bạn trong các buổi pre-test sau. 

Thông tin về thi IELTS với Hội đồng Anh:

Lịch thi và địa điểm thi IELTS
Các đối tác đăng ký thi IELTS với Hội đồng Anh 
Đăng ký thi IELTS trực tuyến