Thời gian: ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2018

Địa điểm thi: Hội đồng Anh, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Trải nghiệm qui trình thi thực tế và làm bài thi IELTS với hai kĩ năng: Nghe và Đọc. Đề thi được biên soạn và kết quả bài thi được chấm trực tiếp bởi Trung tâm khảo thí Cambridge, đơn vị đồng sở hữu IELTS và là đơn vị phát triển các bài thi IELTS.

Lưu ý: Đề thi thử phù hợp với các bạn có trình độ từ intermediate trở lên; và bài thi đọc sẽ dài hơn bài thi thực tế 15 phút. Vui lòng đăng ký sớm vì số lượng đề thi có hạn.

Hội đồng Anh sẽ sử dụng thông tin mà bạn đang cung cấp trong các việc liên quan đến đăng ký của bạn. Cơ sở pháp lý về xử lý thông tin của bạn là thỏa thuận trong các điều khoản về quyền riêng tư và sử dụng của chúng tôi.

Bảo vệ dữ liệu

Hội đồng Anh tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu ở Vương quốc Anh và luật pháp ở các quốc gia khác đáp ứng các tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận. Bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin của bạn mà chúng tôi nắm giữ và bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin không chính xác nào trong thông tin đó. Nếu bạn có thắc mắc về việc chúng tôi đã sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý quyền riêng tư. 

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo phần bảo mật cá nhân trên trang web www.britishcouncil.org/privacy của chúng tôi hoặc liên hệ với văn phòng Hội đồng Anh tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong thời gian bảy năm kể từ thời điểm thu thập.