Trở thành đối tác chính thức của kỳ thi IELTS

Hôi đồng Anh thường xuyên hợp tác với các trường học, đại học hoặc viện giáo dục có nhu cầu tổ chức các kỳ thi IELTS ngay tại địa điểm riêng của tổ chức và chỉ dành cho các sinh viên đang theo học. Chúng tôi cam kết hỗ trợ tốt nhất để các tổ chức dễ dàng kiểm tra trình độ anh ngữ của sinh viên. 

Quyền lợi khi trở thành đối tác chính thức: 

• Tổ chức có thể chọn lịch thi phù hợp nhất từ Hội đồng Anh. 

• Các sinh viên của tổ chức có thể thuận tiện tham gia kỳ thi tại địa điểm của tổ chức. 

Quyền lợi thành viên

Thành viên thường

Thành viên cao cấp

Về truyền thông:

 • Một chứng chỉ đóng khung cùng thư từ Quản lý phát triển các kỳ thi trong cả nước.
 • Logo của IELTS và đối tác của Hội đồng Anh.
 • Tên và số điện thoại liên hệ của tổ chức được đăng trên website của Hội đồng Anh.
 • Các tài liệu truyền thông như lịch thi, đơn đăng ký, tờ rơi thông tin để thu hút các thí sinh. 
 • Thuyết trình về kỳ thi IELTS trong những sự kiện truyền thông.

Về truyền thông:

 • Một chứng chỉ đóng khung cùng thư từ Quản lý phát triển các kỳ thi trong cả nước.
 • Logo của IELTS và đối tác của Hội đồng Anh.
 • Tên và số điện thoại liên hệ của tổ chức được đăng trên website của Hội đồng Anh.
 • Các tài liệu truyền thông như lịch thi, đơn đăng ký, tờ rơi thông tin để thu hút các thí sinh. 
 • Thuyết trình về kỳ thi IELTS trong những sự kiện truyền thông.
 • Thư mời tham dự các sự kiện của Hội đồng Anh

Nguồn tài liệu:

 • HAI bộ tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. 
 • 10% giảm giá phiên bản dành cho tổ chức của chương trình Road to IELTS.  
 • Các buổi giới thiệu về kỳ thi IELTS dành cho các thí sinh tối đa một lần mỗi quý.

Nguồn tài liệu

 • NĂM bộ tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. 
 • 25% giảm giá phiên bản dành cho tổ chức của chương trình Road to IELTS.  
 • Các buổi giới thiệu về kỳ thi IELTS dành cho các thí sinh.
 • Miễn phí đĩa DVD giải thích về điểm số IELTS.
 • Buổi huấn luyện một ngày với tài liệu miễn phí, chủ đề “IELTS Train the Trainer”.

Thủ tục hành chính:

 • Huấn luyện cho đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng về cách đăng ký thi IELTS
 • Thi IELTS tại địa điểm của tổ chức tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể.

Thủ tục hành chính:

 • Huấn luyện cho đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng về cách đăng ký thi IELTS
 • Thi IELTS tại địa điểm của tổ chức tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể.
 • Buổi thi thử IELTS hàng năm.