Tìm hiểu thêm về chương trình hợp tác IELTS Addvantage của Hội đồng Anh

Chương trình hợp tác IELTS Addvantage dành cho tất cả các tổ chức có mong muốn trở thành đơn vị đại diện cho kỳ thi IELTS của Hội đồng Anh. 

Với vai trò tổ chức đại diện cho kỳ thi IELTS của Hội đồng Anh, các thành viên sẽ được giới thiệu trong mục các tổ chức đại diện và nhận được những quyền lợi hấp dẫn tương ứng với từng cấp độ thành viên. 

Quyền lợi của thành viên

Chúng tôi có ba cấp độ thành viên: Vàng, Bạc và Đồng. 

Quyền lợi Đồng Bạc Vàng
Chứng nhận thành viên chương trình Addvantage của Hội đồng Anh Yes Yes   Yes
Lịch treo tường có đánh dấu các ngày quan trọng của kỳ thi IELTS với Hội đồng Anh  Yes Yes Yes
Gói quyền lợi khởi điểm chương trình Addvantage Hội đồng Anh Yes Yes Yes
Quyền đăng nhập miễn phí chương trình “Road to IELTS” dành cho các thí sinh đã đăng ký  Yes Yes Yes
Danh sách các đơn vị và tổ chức chấp nhận IELTS Yes Yes Yes 
Thư mời tham dự các buổi hội thảo ELT tại Hội đồng Anh  Yes Yes Yes
Các tài liệu truyền thông miễn phí – Thông tin cho thí sinh, Đơn đăng ký, Lịch thi … Yes Yes Yes
Tổ chức huấn luyện các kỹ năng tư vấn và đăng ký thi cho thí sinh  Yes Yes Yes
Banner di động/ có thể xếp dành cho thành viên Đồng  Yes    
Giới thiệu về thành viên trên trang web của Hội đồng anh Yes    
Tặng một bản sao sách tham khảo IELTS    Yes  
Banner di động/ Có thể xếp dành cho thành viên Bạc   Yes  
Đặt chỗ qua điện thoại cho thí sinh   Yes Yes
Ưu tiên chuyển Phiếu báo điểm đến văn phòng của thành viên vào ngày có kết quả   Yes Yes
Thư mời tham dự các hoạt động đa dạng của Hội đồng Anh   Yes Yes
Tặng một bản sao đĩa DVD “Giải thích về điểm số IELTS”   Yes Yes
Năm quyền truy cập miễn phí chương trình “Road to IELTS”   Yes Yes
Quyền lựa chọn tổ chức các buổi giới thiệu về kỳ thi IELTS tại địa điểm sở của thành viên tuân theo những điều kiện cụ thể    Yes Yes
Giảm giá 25% trên giá bìa các cuốn sách tham khảo IELTS    Yes Yes
Tên và thông tin liên lạc của thành viên được giới thiệu trên trang web của Hội đồng Anh và trang IELTS.    Yes Yes
Sử dụng logo trong cái tài liệu truyền thông của thành viên (Xem thêm hướng dẫn sử dụng logo)   Yes Yes
Một kỳ thi thử miễn phí tại địa điểm của thành viên một lần mỗi năm      Yes
Lên danh sách các buổi giới thiệu về kỳ thi IELTS tại địa điểm của thành viên      Yes
Các buổi hội thảo về kỹ năng thi hoàn toàn miễn phí cho các thí sinh đã đăng ký     Yes
Chuyển ngày cho thí sinh hoàn toàn miễn phí tuân theo những điều kiện cụ thể      Yes
Năm bản sao sách tham khảo IELTS      Yes
Banner di động/ Có thể xếp dành cho thành viên Vàng – Số lượng 2     Yes
Gặp gỡ hàng năm Quản lý phát triển kỳ thi IELTS khu vực/ hoặc quản lý phát triển các kỳ thi trong cả nước      Yes
Một kỳ thi IELTS miễn phí nếu số lượng thí sinh đăng ký trong một năm vượt qua con số 300.     Yes

Ngoài ra, Hội đồng Anh còn đưa ra chương trình đối tác chính thức dành cho các tổ chức có nhu cầu. Nếu muốn các thí sinh có thể thi ngay tại địa điểm của tổ chức, hãy liên lạc với chúng tôi. 

Tìm hiểu thêm về chương trình hợp tác IELTS Addvantage của Hội đồng Anh.