Aptis for schools

CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ CHÍNH XÁC TRÌNH ĐỘ ANH NGỮ

Aptis là một bài thi tiếng Anh chuẩn quốc tế mà quý vị có thể sử dụng: 

 • Kết hợp với chương trình nâng cao trình độ tiếng Anh của trường
 • Làm công cụ để xác định nhu cầu đào tạo của giáo viên hoặc học sinh
 • Tại đầu, giữa hoặc cuối năm học để đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo tiếng Anh
 • Để xác định thế mạnh và điểm yếu của thí sinh. 

CÁC LỢI ÍCH:

 • Aptis sử dụng các tình huống quen thuộc với từng thí sinh
 • Đánh giá khả năng Nghe, Nói, Đọc, Viết – chỉ một kĩ năng hoặc kết hợp nhiều kĩ năng
 • Kĩ năng Nói và Viết được đánh giá bởi đội ngũ giám khảo chuyên nghiệp của Hội đồng Anh nhằm đảm bảo mức độ chính xác cao
 • Aptis có thể thi dưới nhiều hình thức, tại bất kì thời điểm nào, địa điểm nào và nhanh chóng cung cấp kết quả 

Aptis là một bài thi chuẩn mực, khách quan và linh hoạt cho phép quý vị đánh giá được chính xác học sinh hoặc giáo viên của mình và đưa ra kết luận đáng tin cậy về khả năng tiếng Anh.

Kết quả thi được áp chuẩn quốc tế theo Khung Tham chiếu Ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR), giúp các tổ chức giáo dục xác định lĩnh vực nào cần cải thiện, để điều chỉnh các nội dung khóa học và chương trình tiếng Anh cho phù hợp.

Aptis có thể được tích hợp thành công cụ đánh giá trước và sau trong các chương trình giảng dạy tại trường học– bất kể hình thức giảng dạy trên lớp, trực tuyến hay kết hợp.

VÌ SAO APTIS PHÙ HỢP CHO TRƯỜNG CỦA QUÝ VỊ? 

 • Quý vị có thể lựa chọn một hoặc nhiều kĩ năng để kiểm tra 
 • Quý vị có thể hợp tác với chúng tôi để cho chương trình hợp tác thương hiệu .
 • Các bài Aptis được phát triển và chấm điểm bởi các chuyên gia khảo thí hàng đầu của Hội đồng Anh.
 • Chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung để phù hợp với tổ chức của quý vị.
 • Quý vị sẽ được thông báo kết quả thi theo cá nhân và theo nhóm với phân tích chi tiết kết quả cho từng kĩ năng được kiểm tra. 

TỔ CHỨC GIÁO DỤC NÀO SỬ DỤNG APTIS?

Hiện nay, Aptis đang được sử dụng bởi các bộ giáo dục, trường đại học, trung tâm ngoại ngữ, trường quốc tế và trường tư thục trên toàn thế giới. 

Liên kết ngoài

Ví dụ điển hình Aptis: Tổ chức giáo dục Punjab (nội dung bằng tiếng Anh)