Aptis for NGO

Aptis giúp quý vị dễ dàng đánh giá và đo lường trình độ tiếng Anh tại tổ chức của mình. Là một bài kiểm tra tiếng Anh chuẩn quốc tế, Aptis đảm bảo đủ linh hoạt để có thể triển khai tại bất kỳ môi trường nào và phù hợp cho thí sinh ở mọi trình độ. 

  • Là một cơ quan chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ (NGO) có chương trình phát triển trình độ tiếng Anh, quý vị có thể sử dụng Aptis là công cụ đánh giá hiệu quả. Nếu sử dụng tại thời điểm đầu, giữa và cuối của dự án đào tạo, Aptis có thể đánh giá chính xác mức độ tiến bộ của người học.
  • Quý vị cũng có thể sử dụng Aptis để xác định nhu cầu đào tạo cho các đối tượng khác nhau.
  • Chúng tôi có thể điều chỉnh bài thi Aptis để phù hợp với yêu cầu của quý vị.  

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG APTIS? 

  • Bài thi có thể đánh giá các kĩ năng ngôn ngữ khác nhau – Nghe, Nói, Đọc, Viết lồng ghép với việc kiểm tra ngữ pháp và từ vựng
  • Quý vị chỉ lựa chọn kỹ năng thi phù hợp với yêu cầu của dự án
  • Aptis có thể tổ chức thi thuận tiện tại địa điểm và thời gian do quý vị lựa chọn và yêu cầu.
  • Quý vị có thể đánh giá các trình độ thông thạo ngoại ngữ khác nhau từ mức A1 tới C của Khung chuẩn Ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR), chuẩn tiếng Anh quốc tế phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam.
  • Có nhiều hình thức thi khác nhau: trên máy tính, máy tính bảng, thi trên giấy, nên có thể tổ chức thi tại các địa điểm khác nhau.

Liên kết ngoài

Ví dụ điển hình Aptis: Hội đồng Giáo dục Rwanda (nội dung bằng tiếng Anh)  

Ví dụ điển hình Aptis: Cục Lao động Nước ngoài Sri Lanka (nội dung bằng tiếng Anh)