Tại Việt Nam, bài thi tiếng Anh Aptis đã được công nhận và sử dụng tại nhiều trường đại học, cao đẳng và tổ chức giáo dục từ năm 2013 tới nay. Các thí sinh tự do có thể tham khảo danh sách một số đối tác dưới đây của chúng tôi để đăng ký thi Aptis. 

Tại Hà Nội

 1. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST)
  Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA)
  Điện thoại 1: +84 (0)24 3868 2445
  Điện thoại 2: +84 (0)24 3623 1425
  Website: https://cfl.edu.vn
  Email: cfl@hust.edu.vn
 2. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
  Khoa Ngoại ngữ Kinh tế
  Điện thoại: +84 (0)24 3869 2255 
  Website: https://ffl.neu.edu.vn/ 
 3. Trường Đại học Ngoại thương 
  Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
  Điện thoại: 0987.200.492
  Website: fssc.ftu.edu.vn
  Email: lophockynang.fssc@ftu.edu.vn
 4. Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  Trung tâm Ngoại ngữ
 5. Viện Phát triển Giáo dục và Nghề nghiệp ATEC

Tại thành phố Thái Nguyên

 1. Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên
  Phòng Thanh tra khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
  Điện thoại: +84 (0)280 3648 489
  Email: khaothi.sfl@tnu.edu.vn

Tại thành phố Quy Nhơn

 1. Trường Đại học Quy Nhơn 
  Trung tâm Ngoại ngữ
  Điện thoại: +84 (0)2566 533 888
  Địa chỉ: Phòng 109, nhà A2, Trường Đại học Quy Nhơn
 2. Trường Đại học Quang Trung 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh 

 1. Hiệp Hội Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Việt Nam - Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh 
  Điện thoại: +84 (0)889 135739   
  Email: info@ehub.vn  
  Địa chỉ: 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 - lầu 8, Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh 
  Khoa Ngoại ngữ 
  Hotline: +84 (0)126 560 3387 
  Website: http://ngoaingu.hitu.edu.vn/
 3. Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II 
  Trung tâm Đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực
  Điện thoại: 028.62571257 ; 0982.599.766     
  Email: ttdtptnnl@hvct.edu.vn
 4. Trường Đại học Hoa Sen
 5. Trường VSTAR School 
 6. Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên (Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh)