Chúc mừng các thí sinh sau đã đạt mức điểm từ 8.0 trở lên trong các kỳ thi IELTS được tổ chức vào tháng 6.

Họ tên Nơi thi
NGUYEN BICH KHUE Hà Nội
NGUYEN NGOC ANH Hà Nội
NGUYEN TUAN KHOI Hà Nội
TRAN THI NGOC HAN Hà Nội
NGO MINH CHAU Hà Nội
MATHILDE HAMMADI TP.HCM
HITAKSHI RAVI TP.HCM
TRAN LE DIEM LAN TP.HCM
TRAN QUOC BAO TRAN TP.HCM
HA THAO VY TP.HCM
HOANG CAO DOAN TRANG TP.HCM
NGUYEN CONG CHINH TP.HCM
NGUYEN THI KHANH QUYNH TP.HCM
FAYE TORRES MARI TP.HCM
JUAN PAOLO TORRES DON TP.HCM
NGUYEN HUU LONG TP.HCM
TA HAI MINH TP.HCM
NGUYEN THI NGOC HOAN TP.HCM
NGUYEN THANH LAM TP.HCM
TRAN THANH TRUC TP.HCM
NGUYEN MINH THUAN TP.HCM
NGUYEN THI VAN ANH TP.HCM