Chúc mừng các thí sinh sau đã đạt mức điểm từ 8.0 trở lên trong các kỳ thi IELTS được tổ chức vào tháng 5.

Họ tên Nơi thi
PHAM THUY TIEN Hà Nội
KHUC DOAN CHAU QUYEN Hà Nội
TRAN THI THU HOA Hà Nội
DO XUAN HOANG Hà Nội
NGUYEN NGOC HA Hà Nội
DE SANTIS LAURA Hà Nội
NGUYEN THI THIEN MINH TP.HCM
TRAN THI MAI HUONG TP.HCM
NGUYEN HOANG PHUC NGUYEN TP.HCM
LE PHUONG LOAN TP.HCM
NGUYEN PHUC VINH HAO TP.HCM
NGUYEN PHAN PHUONG TRINH TP.HCM
SARAH MADOU TP.HCM
NGUYEN THI QUYNH VAN TP.HCM
TRAN THE THONG TP.HCM
NGUYEN DIEU KHANH HA TP.HCM
NGUYEN HOANG OANH TP.HCM
NGO TRI MINH TIEN TP.HCM
NGUYEN XUAN HONG HA TP.HCM
NG CHONG KEAN TP.HCM
TRAN HUU DUNG TP.HCM
LE MINH TRIET TP.HCM
BUI HAI DANG Hà Nội
NGO VIET HA PHUONG Hà Nội
NGUYEN DAC MINH DUC Hà Nội
NGUYEN DINH KIEN Hà Nội
NGUYEN PHUONG ANH Hà Nội
NGUYEN TUAN ANH Hà Nội
LE KHANH LINH Hà Nội
PHAM THANH HANG Hà Nội
HOANG THI THU HIEN TP.HCM
TRAN THI CAM VAN TP.HCM
PHAM THAI HUNG TP.HCM
HA THI LAN HUONG TP.HCM
NGUYEN THI THU THAO TPHCM
TRAN HAI DANG TPHCM
NGUYEN PHUONG DUY TPHCM
HUYNH VAN TU AN TPHCM