Chúc mừng các thí sinh sau đã đạt mức điểm từ 8.0 trở lên trong các kỳ thi IELTS được tổ chức vào tháng 4.

Họ tên

Nơi thi

NGUYEN THI TU ANH Hà Nội
NGO THI XUAN HA Hà Nội
NGUYEN HANH AN Hà Nội
TRAN QUOC DAI Hà Nội
TRUONG MINH HANG Hà Nội
NGUYEN MINH HOANG Hà Nội
CHRISTOPH BOTH TP.HCM
PHAM THI THUY DUONG TP.HCM
JONG KYU PARK TP.HCM
NGUYEN MINH LUAN TP.HCM
NGUYEN MAI QUYNH NHU TP.HCM
VO MINH HOANG TP.HCM
NGUYEN PHAM THU HIEN TP.HCM
HANNEKE CHRISTIEN MALLEGROM TP.HCM
CASTRO ALBERTO TALEGON TP.HCM
AVINASH MATHUR TP.HCM
MUN LENG AUDREY YAP TP.HCM
KHUAT DUY LONG Hà Nội
NGUYEN THI HONG DUNG Hà Nội
PHAM LAM PHUONG Hà Nội
PHAM MY NGOC Hà Nội
TRAN KHANH VAN Hà Nội
NGUYEN THANH TUNG Hà Nội
VU MINH TRANG Hà Nội
TRAN LE TUYET ANH TP.HCM
VU HOANG YEN TP.HCM
DANG MINH QUAN TP.HCM
TRAN NHAT HA TP.HCM
PHAN VINH TP.HCM
NGUYEN HAI MI TP.HCM
TRAN LAM AN MAY TP.HCM
PHUNG TUYET LIEN Hà Nội
TRAN THANH THU Hà Nội
LE HONG NGOC Hà Nội
VU THI BINH MINH Hà Nội
LE THANH QUY NGOC TP.HCM 
TRAN THANH THAO TP.HCM
TRUONG THAI QUANG TP.HCM
PHAN HUYNH TAN TP.HCM 
DO THI HAI HA  TP.HCM 
NGUYEN CAO QUYNH NHU TP.HCM 
NGUYEN THI NHU Y TP.HCM 
PHAM THI THANH THAO TP.CHM