Chương trình tài trợ Connections Through Culture - Kết nối thông qua Văn hóa hỗ trợ các dự án hợp tác sáng tạo giữa Châu Á Thái Bình Dương và Vương quốc Anh. 

Chúng tôi hỗ trợ các nghệ sĩ và tổ chức văn hóa hoạt động ở mọi loại hình nghệ thuật sáng tạo những chương trình kết nối và thực hiện các dự án hợp tác mới.   

Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa hỗ trợ các nghệ sĩ và tổ chức văn hóa hiện thực hóa ý tưởng và các sáng kiến, dù ở bất kỳ giai đoạn phát triển hay hình thức nghệ thuật nào, cũng đều đủ điều kiện đăng kí tham dự. Các dự án hợp tác có thể dưới hình thức dự án nghệ thuật số, trực tiếp và/hoặc kết hợp.     

Thời hạn tiếp nhận đơn xin tài trợ: Ngày 2 tháng 9 năm 2024, 23.59 GMT.

Số tiền tài trợ có thể nhận được 

Quốc gia  Giá trị tài trợ
Úc, New Zealand    Lên đến 5.000 bảng Anh 
Bangladesh, Trung Quốc đại lục, Indonesia, Sri Lanka, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Philippines, Việt Nam Lên đến 10.000 bảng Anh 

Chủ đề

Chúng tôi chấp nhận các đề xuất thuộc mọi loại hình nghệ thuật và khuyến khích những đề xuất về các chủ đề ưu tiên trong năm nay bao gồm:   

 • Đa dạng và Hòa nhập 
 • Biến đổi khí hậu 

Các buổi chia sẻ thông tin

Hãy tham gia buổi chia sẻ thông tin dưới đây để tìm hiểu thêm về cách đăng ký nhận tài trợ của chương trình tài trợ nghệ thuật Kết nối thông qua Văn hóa. 

 • Buổi chia sẻ thông tin 1, 08.00 GMT, 17 tháng 7 năm 2024 
 • Buổi chia sẻ thông tin 2, 09.00 GMT, 18 tháng 7 năm 2024 
 • Buổi chia sẻ thông tin 3, 09.00 GMT, 23 tháng 7 năm 2024
 • Buổi chia sẻ thông tin 4, 10.00 GMT, 25 tháng 7 năm 2024 

Đăng ký tham gia tại https://bit.ly/CTC24_InfoSession

Điều kiện tham gia

Trước khi nộp đơn đăng ký, vui lòng đọc Tài liệu Hướng dẫn đăng ký và Câu hỏi thường gặp (xem phần Tải xuống bên dưới) và đảm bảo đơn đăng ký của bạn đáp ứng các điều kiện sau:  

 • Mỗi đơn đăng ký phải bao gồm ít nhất một (1) đối tác tại Vương quốc Anh và một (1) đối tác tại Châu Á Thái Bình Dương từ các quốc gia được liệt kê ở trên  
 • Các tổ chức nộp đơn phải được đăng ký tại Vương quốc Anh hoặc bất kỳ quốc gia Châu Á Thái Bình Dương nào được liệt kê (Úc, Bangladesh, Trung Quốc đại lục, Indonesia, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam).
 • Các cá nhân nộp đơn ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương phải là công dân đang sinh sống tại bất kỳ quốc gia Châu Á Thái Bình Dương nào được liệt kê (Úc, Bangladesh, Trung Quốc đại lục, Indonesia, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam).  
 • Hoặc họ có thể là cá nhân đang sinh sống và làm việc tại Vương quốc Anh tại thời điểm nộp đơn và trong thời gian thực hiện dự án đề xuất. 
 • Các cơ quan, tổ chức tài trợ sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình
 • Thái Lan: Do hình thức hoạt động của văn phòng của Hội đồng Anh tại Thái Lan nên các khoản tài trợ chỉ có thể được thực hiện thông qua đơn vị thực hiện tại Thái Lan ( với tư cách là bên đăng ký chính hoặc bên đăng ký đối tác) của chương trình tài trợ CTC Vương quốc Anh – Thái Lan.    
 • Quy mô của khoản tài trợ được yêu cầu nằm trong ngưỡng tài trợ như trong bảng trên. 
 • Đề xuất dự án phải có mốc thời gian kết thúc chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2025. 

Các dự án được đề xuất phải là dự án thuộc (các) lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa hoặc sáng tạo dưới bất kỳ hình thức nào sau đây: 

 • Kiến trúc, thiết kế và thời trang (bao gồm thủ công) 
 • Công nghệ sáng tạo (bao gồm game, thực tế mở rộng, thực tế ảo nhập vai, hỗn hợp, tăng cường và thực tế ảo đơn thuần) 
 • Phim ảnh
 • Văn học 
 • Âm nhạc 
 • Sân khấu và khiêu vũ (bao gồm xiếc) 
 • Nghệ thuật thị giác 

Xem thêm thông tin chi tiết trong Tài liệu Hướng dẫn đăng ký dưới đây. 

Khoản tài trợ có thể được sử dụng để làm gì?

Khoản tài trợ này phải được sử dụng để hỗ trợ quá trình phát triển các dự án mới lấy cách biểu đạt nghệ thuật hoặc sáng tạo làm cốt lõi, và sẽ dẫn đến các hoạt động hợp tác, bao gồm trao đổi kỹ năng, kiến ​​thức, thực tiễn mang tính sáng tạo và nghệ thuật hoặc đồng sản xuất hướng đến nội dung sáng tạo và nghệ thuật mới.  

Dự án có thể sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau như lưu trú nghệ thuật, triển lãm, biểu diễn và giới thiệu, xuất bản, hội thảo trên web và hội nghị, v.v. 

Tài liệu Hướng dẫn đăng ký, Câu hỏi thường gặp và Tài liệu cần thiết

Trước khi nộp đơn đăng ký, vui lòng đọc Tài liệu Hướng dẫn của chương trình Kết nối thông qua Văn hóa để có thêm thông tin cần thiết cho việc đăng ký. Chúng tôi cũng đã tạo mục Câu hỏi Thường gặp để giải đáp các thắc mắc về khoản tài trợ.

Xin lưu ý mọi tài liệu hỗ trợ cần thiết đều được liệt kê trong mẫu đơn đăng ký này, bao gồm: 

 • Thư thỏa thuận từ Đối tác (Vui lòng tải xuống mẫu và điền đầy đủ thông tin)
 • CV của Trưởng dự án 
 • Ngân sách dự án

Bạn cần thêm thông tin

Liên hệ với chúng tôi tại https://bit.ly/ctc24_enquiries.