Để mô hình Học tập Kết hợp thành công: 3 nghiên cứu tình huống thực tế

Hội đồng Anh thu thập thông tin cá nhân của quý vị để xử lý đầy đủ mọi vấn đề liên quan đến yêu cầu quý vị gửi qua mục này, bao gồm việc chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp tới quý vị để thực hiện các yêu cầu đó. 

Theo luật Bảo vệ thông tin của Vương quốc Anh, quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản thông tin của quý vị mà chúng tôi đang lưu trữ (chúng tôi có thể thu phí cho yêu cầu này) và yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa các thông tin bị nhầm lẫn nếu có. Nếu quý vị muốn biết thông tin cụ thể hơn, xin vui lòng liên hệ với văn phòng Hội đồng Anh ở nước sở tại hoặc Bộ phận Bảo mật dữ liệu của chúng tôi, hoặc xem thêm thông tin tại trang Bảo mật dữ liệu.