Tự tin khởi đầu năm học mới cùng Hội đồng Anh

Tự tin khởi động năm học mới cùng khóa tiếng Anh tại Hội đồng Anh