Học tiếng Anh Trung học cơ sở (Lớp 6-Lớp 7-Lớp 8-Lớp 9)

Tiếng Anh trung học cơ sở là nền tảng quan trọng trong quá trình học Anh văn

Khi tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thông hành trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện này thì phương pháp học tiếng Anh hiệu quả rất quan trọng. Ở độ tuổi này, trẻ có xu hướng hòa nhập nhanh chóng với ngôn ngữ đồng thời phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) thông qua nền móng ngữ pháp và từ vựng. Vì thế, đầu tư cho trẻ học tiếng Anh từ cấp trung học cơ sở sẽ giúp các em có nền tảng vững chắc để chuẩn bị cho các bậc học tiếp theo. 

Học tiếng Anh trung học cơ sở với chuyên gia tiếng Anh toàn cầu, con bạn sẽ: 

  • được chuẩn bị cho môi trường giáo dục quốc tế thông qua việc phát triển khả năng tư duy phản biện, phát triển các kiến thức cơ bản và các kỹ năng học tập độc lập
  • phát triển các kỹ năng học thuật cùng các kỹ năng ngôn ngữ trong một môi trường học tập hiện đại, năng động, vui vẻ và thoải mái
  • phát triển các kỹ năng xã hội và kỹ năng mềm như làm việc nhóm, đàm phán thông qua các việc tham gia các hoạt động theo cặp hoặc nhóm
  • bồi dưỡng sự tự tin thông qua các hoạt động khác trong lớp như thuyết trình, diễn kịch và tham gia thực hiện dự án
  • phát triển các kỹ năng giao tiếp và phát âm chuẩn tiếng Anh.

Khóa tiếng Anh cho học viên trung học cơ sở giúp các em chuẩn bị hành trang cho kỳ thi IELTS và nền tảng giáo dục quốc tế.

Course information

Thời gian biểu
Hà Nội

KHÓA HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC
Học kỳ 1 25/08/2018 21/12/2018
Học kỳ 2 10/01/2019 27/05/2019
Học kỳ 3 03/06/2019 30/07/2019

Thời gian biểu
TP. Hồ Chí Minh

KHÓA HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC
Học kỳ 1 25/08/2018 21/12/2018
Học kỳ 2 10/01/2019 27/05/2019
Học kỳ 3 03/06/2019 30/07/2019