Học tiếng Anh Trung học cơ sở (Lớp 6-Lớp 7-Lớp 8-Lớp 9)

Học tiếng Anh THCS với chuyên gia tiếng Anh toàn cầu, con bạn sẽ: 

  • được chuẩn bị cho môi trường giáo dục quốc tế thông qua việc phát triển khả năng tư duy phản biện, phát triển các kiến thức cơ bản và các kỹ năng học tập độc lập
  • phát triển các kỹ năng học thuật cùng các kỹ năng ngôn ngữ trong một môi trường học tập hiện đại, năng động, vui vẻ và thoải mái
  • phát triển các kỹ năng xã hội và kỹ năng mềm như làm việc nhóm, đàm phán thông qua các việc tham gia các hoạt động theo cặp hoặc nhóm
  • bồi dưỡng sự tự tin thông qua các hoạt động khác trong lớp như thuyết trình, diễn kịch và tham gia thực hiện dự án
  • phát triển các kỹ năng giao tiếp và phát âm chuẩn tiếng Anh.

Khóa tiếng Anh cho học viên Trung học cơ sở giúp các em chuẩn bị hành trang cho kỳ thi IELTS và nền tảng giáo dục quốc tế.

Course information

Thời gian biểu
Hà Nội

Kỳ học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thời lượng
Tháng 06/2017 01/06/2017 26/07/2017 48 giờ, 8 tuần
Tháng 08/2017 19/08/2017 17/12/2017 48 giờ, 16 tuần
Tháng 01/2018 08/01/2018 23/05/2018 48 giờ, 16 tuần

Thời gian biểu
TP. Hồ Chí Minh

Kỳ học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thời lượng
Tháng 06/2017 01/06/2017 26/07/2017 64 giờ, 8 tuần
Tháng 08/2017 19/08/2017 17/12/2017 64 giờ, 16 tuần
Tháng 01/2018 08/01/2018 23/05/2018 64 giờ, 16 tuần