Học tiếng Anh Trung học cơ sở (Lớp 6-Lớp 7-Lớp 8-Lớp 9)

Học tiếng Anh THCS với chuyên gia tiếng Anh toàn cầu, con bạn sẽ: 

  • được chuẩn bị cho môi trường giáo dục quốc tế thông qua việc phát triển khả năng tư duy phản biện, phát triển các kiến thức cơ bản và các kỹ năng học tập độc lập
  • phát triển các kỹ năng học thuật cùng các kỹ năng ngôn ngữ trong một môi trường học tập hiện đại, năng động, vui vẻ và thoải mái
  • phát triển các kỹ năng xã hội và kỹ năng mềm như làm việc nhóm, đàm phán thông qua các việc tham gia các hoạt động theo cặp hoặc nhóm
  • bồi dưỡng sự tự tin thông qua các hoạt động khác trong lớp như thuyết trình, diễn kịch và tham gia thực hiện dự án
  • phát triển các kỹ năng giao tiếp và phát âm chuẩn tiếng Anh.

Khóa tiếng Anh cho học viên Trung học cơ sở giúp các em chuẩn bị hành trang cho kỳ thi IELTS và nền tảng giáo dục quốc tế.

Course information

Thời gian biểu
Hà Nội

KHÓA HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC
Tháng 01/2018 08/01/2018 23/05/2018
Tháng 06/2018 31/05/2018 25/07/2018

Thời gian biểu
TP. Hồ Chí Minh

Khóa học Ngày bắt đầu  Ngày kết thúc 
Tháng 01/2018 08/01/2018 23/05/2017
Tháng 06/2018 31/05/2018 25/07/2018