Đăng ký khóa học StoryTime với chuyên gia tiếng Anh toàn cầu, con bạn sẽ:

  • tiếp cận và sử dụng chuỗi các từ vựng tiếng Anh đơn giản cùng với các ngôn ngữ chức năng liên quan đến chủ điểm trường học, gia đình và thiên nhiên với tần suất cao
  • phát triển các kỹ năng xã hội thông qua việc tham gia các hoạt động theo cặp và nhóm
  • được khơi dậy và nuôi dưỡng khả năng văn học và tiếng Anh và thông qua các câu chuyện lí thú, trẻ vừa được học vừa được giải trí
  • tiếp thu hiệu quả kiến thức về những nền văn hoá mới và tự tin hơn khi giao tiếp với người nước ngoài.

Khóa học StoryTime khuyến khích trẻ học tiếng Anh một cách thoải mái và hiệu quả nhất thông qua những câu chuyện và bài hát tiếng Anh. Thấu hiểu việc trẻ tiếp cận ngoại ngữ trước hết qua cách lắng nghe, Hội đồng Anh biên soạn giáo trình với nội dung kết hợp hài hòa giữa những câu chuyện kể với ngôn ngữ dồi dào và tự nhiên nhằm giúp trẻ phát triển vốn từ vựng phong phú theo các chủ đề đa dạng.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, trẻ sẽ tiếp nhận ngôn ngữ tự nhiên thông qua những câu chuyện, bài hát, trò chơi và các hoạt động thủ công trong một môi trường học có thể khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê tiềm ẩn của trẻ, khiến trẻ luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ. 

Course information

Thời gian biểu
Hà Nội

KHÓA HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC
Tháng 01/2018 08/01/2018 23/05/2018
Tháng 06/2018 31/05/2018 25/07/2018