Chúng tôi đã ngừng nhận đăng ký cho webinar tháng 12 với chủ đề 'Effective interview techniques' sẽ diễn ra lúc 13.00 thứ Tư ngày 14.12.2022. Các đăng ký thành công đã được gửi email link tham dự. Nếu bạn chưa đăng ký thành công, vui lòng theo dõi trực tuyến qua page British Council Vietnam English.

 *Lưu ý: webinar chỉ dành cho người tham dự từ 18 tuổi trở lên.

Tìm hiểu về các khóa học tiếng Anh giao tiếp và luyện thi IELTS tại British Council hoặc đặt lịch kiểm tra trình độ trực tuyến tại đây.