Chúng tôi đang nhận đăng ký cho webinar tháng 11 với chủ đề 'Managing work meetings' sẽ diễn ra lúc 13.00 thứ Sáu ngày 18.11.2022. Mời bạn đăng ký tham dự webinar bằng cách điền đầy đủ thông tin vào bảng sau. Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận đến địa chỉ email bạn cung cấp trong vòng ít nhất 24 giờ trước khi webinar diễn ra.

 *Lưu ý: webinar chỉ dành cho người tham dự từ 18 tuổi trở lên.

Tìm hiểu về các khóa học tiếng Anh giao tiếp và luyện thi IELTS tại British Council hoặc đặt lịch kiểm tra trình độ trực tuyến tại đây.