Chúng tôi đã ngừng nhận đăng ký cho webinar tháng 9 với chủ đề 'Kỹ năng viết email tiếng Anh nơi công sở'. Nếu bạn chưa đăng ký tham dự thành công, bạn có thể xem hội thảo trực tuyến, diễn ra lúc diễn ra lúc 20.00 tối thứ Năm 16/9/2021 tại trang www.facebook.com/britishcouncilvietnamenglish .

Tìm hiểu về các khóa học tiếng Anh giao tiếp và luyện thi IELTS tại British Council hoặc đặt lịch kiểm tra trình độ trực tuyến tại đây.