Đi đúng lộ trình

Học viên có thể kiểm tra sự tiến bộ sau khi hoàn thành mỗi bốn bài học. Đây là cơ hội để xem lại những đánh giá của giáo viên dựa trên mục tiêu chính của chủ đề trên website hay ứng dụng MyClass.

Không chỉ với các bài học trực tiếp, khóa học MyClass mang đến cho học viên các nguồn học liệu tự học trực tuyến và các bài tập tự đánh giá. Sau mỗi bài học, giáo viên luôn khuyến khích học viên chủ động đánh giá kết quả học tập của bản thân.

Đồng hành cùng bạn

Hãy đặt lịch hẹn trực tiếp với chuyên viên tư vấn học thuật của chúng tôi bất kỳ lúc nào để chúng tôi có thể giúp bạn hoàn thành lộ trình học tập cá nhân. Bạn cũng có thể đặt nhiều buổi tư vấn khác trong suốt khóa học để điều chỉnh kế hoạch học tập dựa trên phản hồi, sự tiến bộ và nhu cầu học tập của mình.