Giới thiệu bạn, nhận ưu đãi đến 6,000,000 đồng

Lời đầu tiên, chúng tôi trân trọng cảm ơn quý học viên đã tin tưởng, lựa chọn British Council đồng hành trên chặng đường phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh.

Nhằm kết nối thêm nhiều học viên có dự định nâng cao kỹ năng tiếng Anh và đem đến nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho quý học viên và bạn bè, người thân, British Council trân trọng gửi đến quý học viên thông tin chương trình ưu đãi 'Giới thiệu bạn, nhận ưu đãi đến 6,000,000 đồng' với thông tin chi tiết và thể lệ như sau.

Đối tượng tham dự

  • Người giới thiệu: là học viên đang học các khóa tiếng Anh người lớn tại British Council trong thời điểm giới thiệu bạn
  • Người được giới thiệu: là người chưa từng đăng ký tham gia kiểm tra trình độ tại British Council trong vòng 6 tháng vừa qua tính đến ngày 15/9/2020

Thời gian

Chương trình ưu đãi có hiệu lực từ ngày 15/9/2020 đến hết ngày 31/3/2021 hoặc cho đến khi có thông báo mới.

Thông tin ưu đãi

Khi người được giới thiệu đăng ký nhập học thành công các khóa tiếng Anh người lớn tại British Council, người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ cùng nhận được ưu đãi

  Ưu đãi
Khóa học mới được đăng ký thành công Người giới thiệu Người được giới thiệu
IELTS Preparation 32 giờ Bộ quà tặng British Council Bộ quà tặng British Council
myFoundation
myClass 20 bài học

Tặng 2 tín chỉ trị giá 1,200,000 đồng hoặc giảm học phí 600,000 đồng
khi đăng ký khóa học tiếp theo

Tặng 2 tín chỉ trị giá 1,200,000 đồng hoặc giảm học phí 600,000 đồng
ngay khi đăng ký nhập học

myClass 40 bài học Tặng 4 tín chỉ trị giá 2,130,000 đồng hoặc giảm học phí 1,065,000 đồng
khi đăng ký khóa học tiếp theo

Tặng 4 tín chỉ trị giá 2,130,000 đồng hoặc giảm học phí 1,065,000 đồng
ngay khi đăng ký nhập học

myClass 60 bài học Tặng 6 tín chỉ trị giá 2,970,000 đồng hoặc giảm học phí 1,485,000 đồng
khi đăng ký khóa học tiếp theo
Tặng 6 tín chỉ trị giá 2,970,000 đồng hoặc giảm học phí 1,485,000 đồng
ngay khi đăng ký nhập học
IELTS Premium 4 tháng
IELTS Premium 12 tháng

Quy định chung

  • Một học viên có thể giới thiệu nhiều hơn một người thân, bạn bè tham dự chương trình.
  • Học viên được giới thiệu sẽ nhận được ưu đãi của chương trình và chấp nhận điều khoản không thể yêu cầu hoàn tiền, hoãn hoặc chuyển nhượng học phí của khóa học đã đăng ký khi tham gia chương trình ưu đãi này.
  • Ưu đãi này được cộng gộp với các chương trình ưu đãi khác (nếu có).
  • Mọi tình huống phát sinh ngoài quy định đã thông báo về chương trình sẽ được xem xét giải quyết bởi British Council và mọi quyết định của British Council là quyết định có hiệu lực cuối cùng.

 

Share this