Khóa học tiếng Anh học thuật được thiết kế dành riêng cho học sinh trung học phổ thông muốn phát triển những kỹ năng học thuật cần thiết để tham gia kỳ thi IELTS, hỗ trợ việc học tại trường, chuẩn bị đi du học, cũng như thành công hơn trong môi trường quốc tế sử dụng tiếng Anh.

Tham gia khóa học cùng chuyên gia tiếng Anh toàn cầu, học viên sẽ:

  • Học các kỹ năng học thuật bằng tiếng Anh, giúp học sinh hiểu bài giảng tốt hơn, tham gia vào các buổi chuyên đề, nghiên cứu, và viết các báo cáo, tiểu luận mang tính chất học thuật.
  • Học các kỹ năng học thuật thông qua các chủ đề khác nhau, giúp xây dựng kiến thức học thuật cơ bản cho học sinh ở các lĩnh vực quan trọng như giáo dục, xã hội học, vật lý, khoa học và tự nhiên. Việc này không chỉ giúp kích thích sự tò mò, mà còn bồi dưỡng kiến thức thế giới và khả năng ngôn ngữ của các em.
  • Tập trung phát triển từ vựng ở những lĩnh vực kiến thức thiết yếu, đồng thời cung cấp kiến thức ngôn ngữ chuyên ngành giúp học sinh làm quen với môi trường học Đại học. Vấn đề ngữ pháp học thuật cũng được đặc biệt chú trọng giúp các em sử dụng đúng ngôn ngữ trong lĩnh vực này.
  • Giúp học sinh thành công ở các kỳ thi như IELTS.
  • Giúp học sinh nói, viết, và hiểu được ngôn ngữ tiếng Anh học thuật tự tin hơn.

Course information

Thời gian biểu
Hà Nội

KHÓA HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC
Tháng 01/2018 08/01/2018 16/03/2018
Tháng 03/2018 22/03/2018 23/05/2018
Tháng 06/2018 31/05/2018 25/07/2018

Thời gian biểu
TP. Hồ Chí Minh

KHÓA HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC
Tháng 01/2018 08/01/2018 16/03/2018
Tháng 03/2018 22/03/2018 23/05/2018
Tháng 06/2018 31/05/2018 25/07/2018