Giới thiệu bạn, nhận ưu đãi

Giới thiệu bạn, nhận ưu đãi

Nhằm kết nối thêm nhiều học viên có dự định học tập và nâng cao kỹ năng tiếng Anh, đem đến nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho quý phụ huynh, các em học viên, bạn bè và người thân, British Council xin trân trọng gửi tới Quý phụ huynh chương trình ưu đãi khi giới thiệu học viên mới với thông tin và thể lệ chi tiết như sau:

Đối tượng tham dự:

Người giới thiệu: Là học viên đang học các khóa tiếng Anh Trẻ em (5-17 tuổi) tại các chi nhánh của Hội đồng Anh tại Hà Nội, hoặc học viên đã đăng ký và đóng học phí cho kỳ học tháng 6-7/2023 hoặc Học kì 1,2 năm học 2023-24, khóa tiếng Anh Trẻ em tại Hà Nội.

Người được giới thiệu: Là người chưa từng đăng ký tham gia kiểm tra trình độ trong vòng 06 tháng tính đến ngày đặt hẹn kiểm tra trình độ.

Thời gian:

Chương trình ưu đãi có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2023 đến hết ngày 31/03/2024

Thông tin ưu đãi:

Khi người được giới thiệu đăng ký nhập học thành công các khóa tiếng Anh trẻ em tại British Council, người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ cùng nhận được ưu đãi:

Khóa học Ưu đãi
Người giới thiệu Người được giới thiệu

Tiếng Anh Tiểu học, THCS và THPT

Giảm 5% học phí khi đăng ký khóa học tiếp theo trước ngày 31/03/2024 Giảm 5% học phí khi đăng ký khóa học.

Quy định chung

  • Một học viên có thể giới thiệu nhiều hơn một người thân, bạn bè tham dự chương trình, chương trình ưu đãi cho người giới thiệu chỉ áp dụng một lần.
  • Học viên được giới thiệu cần cung cấp đầy đủ thông tin, số điện thoại của người giới thiệu vào form đăng ký tại thời điểm đặt hẹn kiểm tra trình độ như điều kiện bắt buộc để tham dự chương trình ưu đãi.
  • Học viên giới thiệu và được giới thiệu sẽ được nhận ưu đãi của chương trình và chấp nhận điều khoản không thể yêu cầu hoàn tiền, bảo lưu hoặc chuyển nhượng học phí của khóa học đã đăng ký khi tham gia chương trình ưu đãi này.
  • Ưu đãi này được cộng gộp với các chương trình ưu đãi khác (nếu có)
  • Mọi tình huống phát sinh ngoài quy định đã thông báo về chương trình sẽ được xem xét giải quyết bởi Hội đồng Anh và mọi quyết định của Hội đồng Anh là quyết định có hiệu lực cuối cùng 

Để tham gia chương trình ưu đãi, quý phụ huynh có thể chọn các cách sau:

 

Share this