Sự kiện gặp gỡ sinh viên trước khi lên đường du học Anh

Sự kiện gặp gỡ sinh viên trước khi lên đường đi du học Anh là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Hội đồng Anh nhằm cung cấp những thông tin cần thiết tới tất cả những sinh viên đã nhận được thư nhập học của các trường tại Anh (từ bậc phổ thông tới sau đại học).

Sự kiện này sẽ hướng dẫn bạn việc chuẩn bị cho bản thân như thế nào khi chuẩn bị sang Anh bao gồm nhiều chủ đề khác nhau như:

  • Thủ tục nhập cảnh và kiểm soát hộ chiếu khi tới Vương quốc Anh.
  • Làm thế nào để đến được trường bạn theo học.
  • Các vấn đề về phúc lợi khi sống tại Anh.
  • Các vấn đề về tài chính và kế hoạch chi tiêu của bản thân.
  • Những khác biệt về văn hóa.
  • Dành thời gian cuối tuần như thế nào với gia đình người Anh bạn sống cùng.

Bạn cũng có cơ hội gặp gỡ cựu sinh viên của các trường tại Anh trong không khí thân thiện, để trò chuyện và tìm hiểu các vấn đề về cuộc sống sinh viên tại Vương quốc Anh.