Sinh viên tại Thư viện Anh (British Library) ©

James Glossop for the British Council

Nếu lựa chọn du học Vương quốc Anh, bạn có thể tận hưởng những lợi ích tuyệt vời của việc học tập trong môi trường quốc tế, quả là một trải nghiệm đáng giá so với chi phí bỏ ra.

Trong trường hợp cần trợ giúp, bạn có thể lựa chọn rất nhiều loại hỗ trợ tài chính, bao gồm các loại học bổng, trợ cấp, phần thưởng tài chính hay cho vay.  

Tìm hiểu thêm về các học bổng khác và cách nộp hồ sơ xin học bổng tại Study UK: Discover You