Học bổng và các hỗ trợ tài chính

Hội đồng Anh cung cấp  thông tin về các cơ hội học bổng cùng các hỗ trợ tài chính cho sinh viên tốt nghiệp và các cán bộ trẻ để theo đuổi nghiên cứu tại Vương quốc Anh.

Thông tin về học bổng được đăng tải trên trang học bổng và các hỗ trợ tài chính website Education UK.