Hội Cựu du học sinh Việt Nam tại Anh

Hội Cựu du học sinh Việt Nam tại Anh (UKAV) là tổ chức độc lập dành cho các cựu sinh viên từng du học tại Vương quốc Anh. Hội được chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 2001 và hiện có khoảng 1600 thành viên, tất cả đều là công dân Việt Nam đã nghiên cứu và học tập ở Anh ít nhất là ba tháng trở lên theo các chương trình học bổng hoặc các trương trình do cá nhân tự túc. 

Chiến lược của UKAV Việt Nam nhằm mục đích :

  • Kết nối và ghi nhận các đóng góp của cựu sinh viên du học Anh tại Việt Nam. (Định vị)
  • Tăng cường mối quan hệ và liên kết giữa Vương quốc Anh, Cựu sinh viên du học Anh, Hội đồng Anh và các trường nơi họ theo học. (Kết nối)
  • Tạo nền tảng vững chắc và một mạng lưới vững mạnh của các cựu sinh viên du học Anh, là tiền đề cho các cơ hội xây dựng mối quan hệ. (Dịch vụ và các cơ hội)

Để tìm hiểu thêm về hiệp hội UKAV Việt Nam, vui lòng truy cập trang web UKAV.