Khóa học Tiếng Anh dành cho Giảng dạy

Hãy nâng cao năng lực tiếng Anh của bạn đồng thời phát triển các kỹ năng giảng dạy. 

Nếu bạn là một giáo viên tiếng Anh mong muốn nâng cao năng lực tiếng Anh thì đây là khóa học được xây dựng nhằm giúp bạn nâng cao lên một trình độ mới theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR).

Các cán bộ đào tạo của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lớp học và sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong suốt khóa học nhằm trang bị cho bạn những kiến thức và đưa ra những phản hồi cần thiết để giúp bạn tiến bộ hơn.

Tham gia khóa học với các chuyên gia tiếng Anh trên thế giới và bạn sẽ:

  • Tìm hiểu các chủ đề liên quan đến những trải nghiệm thực tế trên lớp học
  • Luyện tập và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ để giao tiếp trong lớp học
  • Xác định các chiến thuật để soạn giáo án và thực hiện các hoạt động trong lớp

Học phí ưu đãi đặc biệt dành cho giáo viên tại Việt Nam

Ưu đãi 50% học phí so với giá niêm yết dành cho những giáo viên đăng ký từ Việt Nam và sử dụng mã ưu đãi VIET-PE115 khi đăng ký trực tuyến.