Khóa học Thạc sĩ ngôn ngữ chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh

Hãy nâng cao triển vọng nghề nghiệp của bạn với các chuyên gia tiếng Anh trên thế giới và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn nữa với tấm bằng sau đại học về giảng dạy tiếng Anh từ Anh Quốc và được công nhận trên toàn thế giới. 

Khóa học Thạc sĩ ngôn ngữ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh được biên soạn bởi Hội đồng Anh và Trường Đại học Southampton và là khóa học trực tuyến hoàn toàn nhằm cung cấp cho học viên phương pháp học tập tiết kiệm và thuận lợi. Khóa học có thời lượng 2.5 năm và phù hợp với những giáo viên tiếng Anh có kinh nghiệm. 

Với việc đề cập đến các nội dung lý thuyết và thực hành hiện nay trong lĩnh vực ngôn ngữ ứng dụng và giảng dạy ngôn ngữ, khóa học sẽ giúp bạn phát triển kiến thức và các kỹ năng chuyên sâu liên quan đến chương trình giảng dạy tiếng Anh, phương pháp giảng dạy và đánh giá. 

Tham gia khóa học này, bạn sẽ:   

  • Tham gia thảo luận trực tuyến với đội ngũ giảng viên danh tiếng trên thế giới đến từ Trường Đại học Southampton.
  • Học thông qua việc sử dụng các nguồn học liệu đa phương tiện và có tính tương tác cao bao gồm các bài giảng và podcast.
  • Truy cập vào thư viện của trường đại học và tiếp cận với rất nhiều nguồn sách và bài viết trực tuyến.
  • Được trang bị các kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể giữ những vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. 

 “…một trải nghiệm thú vị và đầy thử thách đã giúp tôi phát triển các kỹ năng… đối với tôi, lợi ích lớn nhất đó là tôi có thể học ngay tại nhà và vẫn tiếp tục các công việc chuyên môn của mình”

Nat, Thạc sĩ ngôn ngữ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh, 2014