Phương pháp đánh giá theo cách tiếp cận giao tiếp

Tìm hiểu các cách tiếp cận mới trong công tác kiểm tra và đánh giá với khóa học trực tuyến về Phương pháp đánh giá theo cách tiếp cận giao tiếp 

Nếu bạn là một giáo viên hoặc một giám khảo đang công tác tại bậc giáo dục trung học, đại học hoặc các đơn vị giảng dạy tiếng Anh tư nhân thì khóa học này sẽ giúp bạn phát triển các phương pháp mới trong công tác kiểm tra và đánh giá.

Bạn có thể chọn tốc độ và thời gian học phù hợp với bản thân. Bạn có thể bắt đầu khóa học khi bạn muốn và thực hiện khóa học tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. 

Tham gia khóa học cùng với các chuyên gia tiếng Anh trên thế giới và bạn sẽ: 

  • xác định và sử dụng một số thuật ngữ quan trọng liên quan đến công tác kiểm tra và đánh giá
  • tập trung tìm hiểu các phương pháp kiểm tra và đánh giá theo cách tiếp cận giao tiếp trong giảng dạy tiếng Anh
  • liên hệ trực tiếp các lý thuyết đánh giá với công tác thiết kế tài liệu kiểm tra và đánh giá.

Học phí ưu đãi đặc biệt dành cho giáo viên tại Việt Nam

Ưu đãi 75% học phí so với giá được niêm yết dành cho những giáo viên đăng ký từ Việt Nam khi sử dụng mã ưu đãi VIET-PE115 khi đăng ký trực tuyến.