Khóa học CLIL Thiết yếu (Học kết hợp Ngôn ngữ và Nội dung)

Phát triển các kỹ năng cần thiết để kết hợp tiếng Anh và nội dung các môn học trong bài giảng và tạo ra môi trường học tập hiệu quả nhất cho học sinh.

Chúng tôi biết rằng nhiều giáo viên có kiến thức tốt về chuyên môn nhưng lại thiếu tự tin và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện bài giảng một cách hiệu quả bằng tiếng Anh. Khóa học này bồi dưỡng một cách toàn diện các phương pháp dạy CLIL và các ý tưởng thực tiễn vì vậy bạn có thể phát triển tiếng Anh và kiến thức môn học của học sinh cùng lúc.

Những cán bộ đào tạo giáo viên giàu kinh nghiệm của Hội đồng Anh sẽ cung cấp kiến thức và những phản hồi dành cho mỗi cá nhân để giúp học viên tiến bộ. Vì đây là khóa học trực tuyến nên bạn có thể học bất kỳ thời gian và tại bất kỳ địa điểm nào mà bạn muốn cũng như tham gia phần thảo luận chuyên môn với những giáo viên ngôn ngữ khác và các chuyên gia tại thời điểm phù hợp với bạn.

Tham gia khóa học với với các chuyên gia tiếng Anh trên thế giới và bạn sẽ:

  • Học được những ý tưởng thực tiễn về phương pháp giảng dạy các môn học khác nhau cho nhiều lứa tuổi khác nhau;
  • Học cách lên kế hoạch và thực hiện các bài học CLIL một cách hiệu quả hơn;
  • Phát triển các phương pháp đánh giá và cho phản hồi.
  • Tự tin sử dụng tiếng Anh để hướng dẫn trong lớp học. 

Học phí ưu đãi đặc biệt dành cho các giáo viên tại Việt Nam

Ưu đãi 50% học phí so với giá niêm yết dành cho những giáo viên đăng ký từ Việt Nam khi sử dụng mã ưu đãi VIET-PE115 khi đăng ký trực tuyến. 

Thật hữu ích khi có được một cách nhìn mới về sự tiến bộ trong giáo dục nhằm xác định và kết hợp các phương pháp thực hành tốt nhất trong giảng dạy. Hy vọng rằng điều này sẽ linh hoạt hơn và phù hợp hơn với những nhu cầu của học sinh.”