Khóa học về Các nhu cầu học tập đặc biệt

Hãy trao cho mỗi học viên của bạn một trải nghiệm học tập tốt nhất có thể, và hãy phát triển sự tự tin cần thiết để giải quyết một cách hiệu quả các nhu cầu học tập đặc biệt trong lớp học. 

Chúng tôi hiểu rằng giáo viên gặp rất nhiều thách thức khi giảng dạy sao cho đáp ứng được tất cả các nhu cầu học tập của học sinh, đặc biệt là những học sinh có những nhu cầu đặc biệt. Khóa học trực tuyến này sẽ hỗ trợ bạn xác định những nhu cầu đặc biệt phổ biến nhất, và cung cấp cho bạn những ý tưởng thực tiễn có thể áp dụng ngay tại lớp học.

Đây là khóa tự học và có thời gian biểu linh hoạt để bạn hoàn tất đầy đủ khóa học. Bạn có thể bắt đầu khóa học ngay hôm nay tại bất kỳ nơi đâu trên thế giới và học theo tốc độ của riêng bạn. Bạn có thể chọn học toàn bộ khóa học hoặc chỉ lựa chọn những đơn vị bài học phù hợp với trường hợp cụ thể của cá nhân. 

Tham gia khóa học với các chuyên gia tiếng Anh trên thế giới và bạn sẽ: 

  • Tìm hiểu phương pháp xác định những nhu cầu đặc biệt của người học
  • Phát triển các kỹ năng nhằm đáp ứng các nhu cầu đặc biệt khác nhau trong lớp học
  • Tự tin lên kế hoạch và trình bày bài giảng cũng như đánh giá
  • Đảm bảo rằng tất cả các học viên đều khai thác được đầy đủ tiềm năng của bản thân. 

Học phí ưu đãi đặc biệt dành cho giáo viên tại Việt Nam

Ưu đãi 75% học phí so với giá niêm yết dành cho những giáo viên đăng ký từ Việt Nam và sử dụng mã ưu đãi VIET-PE115 khi đăng ký trực tuyến. 

Tôi đã từng cảm thấy mình làm cho một số học sinh thất vọng, nhưng sau khi tham gia khóa học về các nhu cầu học tập đặc biệt (SEN), tôi có thể thấy được sự khác biệt và hiện TẤT CẢ các học sinh của tôi đều đang phát triển rất tốt.”